Product Categories

Cảm biến lực loadcell là một cảm biến phát hiện lực (khối lượng, mô-men xoắn) khi chúng ta tác dụng một lực, nó sẽ chuyển lực đó thành tín hiệu điện.Nó còn được gọi là bộ chuyển đổi tải giúp chuyển đổi tải (lực) thành tín hiệu điện.

Trong ngành kỹ thuật đo lường , loadcell được giải thích là một thiết bị đo trọng lượng hoàn toàn cần thiết cho cân điện tử hiển thị trọng lượng bằng số. Trong tiếng Anh là LOADCELL, dịch ra là tải trọng (LOAD = tác dụng lực) ô ( CELL = phần tử đơn vị).

Cảm biến lực, trọng lượng loadcell có thể đo lực bao gồm cảm biến sử dụng lò xo và màng piezo, phần tử nén, cảm biến dịch chuyển và nhiều cảm biến khác.
Cảm biến tải trọng bao gồm cảm biến tải trọng từ giảo, cảm biến tải trọng điện dung, cảm biến tải trọng con quay hồi chuyển và cảm biến tải trọng đo biến dạng.

Cảm biến lực/tải trọng loadcell được sử dụng ở đâu?

Ưu điểm của cảm biến lực loadcell là gì?

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp, nhu cầu đo trọng lượng (khối lượng) của sản phẩm và số hóa dữ liệu ngày càng tăng nhằm cải thiện chất lượng, nâng cao năng suất và giảm chi phí trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Trong dụng cụ đo (hệ thống) đo khối lượng, cảm biến tải trọng loadcell đóng vai trò là cảm biến chuyển đổi lực vật lý thành tín hiệu điện tử.Tín hiệu điện tử có thể được hiển thị trên màn hình, được in hoặc lưu dưới dạng dữ liệu bằng máy tính.

Các loại cảm biến lực loadcell

Cảm biến lực/trọng lượng loadcell được phân loại như sau

Dưới đây là vài ví dụ về cảm biến lực loadcell

Ví dụ 1:

Các cảm biến tải trọng loadcell một điểm thường được sử dụng trong các loại cân nền phổ biến. Bên dưới tâm của đĩa cân là phần chất tải của cảm biến tải trọng một điểm. 

Ví dụ 2:

Đối với các ứng dụng công nghiệp, cảm biến tải trọng dạng thanh và dạng hộp thường được sử dụng cho bồn chứa và phễu. Một đến nhiều cảm biến tải trọng được sử dụng, nhưng khi sử dụng nhiều cảm biến tải trọng, điều quan trọng là áp dụng tải trọng đồng đều cho mỗi cảm biến tải trọng.