Product Categories

Pressure transmitter Bộ chuyển đổi áp suất là một thiết bị được kết nối với Đầu dò áp suất(Pressure Transducer). Đầu ra của bộ chuyển đổi áp suất là điện áp analog : vol hoặc dòng điện.