Product Categories

New-Era pneumatics là thương hiệu phát triển, sản xuất và bán linh kiện điện ô tô, thiết bị khí nén dùng trong công nghiệp và các sản phẩm liên quan đến cung cấp điện. Họ được khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng, bao gồm cả ở Nhật Bản. Sản phẩm bao gồm:
• Air Hand: Dụng cụ kẹp và mâm cặp bằng khí nén.
• Tay cầm mini: Dụng cụ kẹp khí nén nhỏ gọn.
• Xi lanh khí: Xi lanh khí nén tiêu chuẩn.
• Thiết bị truyền động quay không khí: Thiết bị truyền động quay bằng khí nén.
• Công tắc cảm biến: Công tắc khí nén có khả năng cảm biến.