Product Categories

Spirax Sarco chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp cho hệ thống điều khiển hơi nước nóng. Sản phẩm bao gồm:

  • Thiết bị điều khiển hệ thống nồi hơi
  • Hệ thống thu hồi hơi nướ ngưng tụ
  • Van điều khiển
  • Thiết bị đo lưu lượng
  • Giải pháp truyền nhiệt
  • Thiết bị tạo độ ẩm
  • Bẫy hơi
  • Van chuẩn ISO

Công ty Kỹ Thuật NTN cung cấp toàn bộ các sản phẩm của Spirax Sarco, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu.