Product Categories

Spirax Sarco là một công ty đa quốc gia, chuyên sản xuất các thiết bị và giải pháp liên quan đến hơi nước và các chất lỏng công nghiệp.

Spirax Sarco cung cấp nhiều loại sản phẩm liên quan đến hệ thống hơi nước và chất lỏng công nghiệp.Một số sản phẩm chính của công ty bao gồm:

• Van điều khiển hơi nước nóng: để điều khiển áp suất, nhiệt độ và lưu lượng của hơi nước.

• Bẫy hơi: để loại bỏ ngưng tụ và không khí khỏi hệ thống hơi nước một cách hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

• Bình phân ly: để tách các tạp chất như dầu, bụi và ẩm khỏi hơi nước hoặc khí nén.

• Bộ trao đổi nhiệt: để truyền động hoặc làm mát các chất lỏng công nghiệp bằng cách sử dụng hơi nước hoặc khí làm động lực.

 

Công ty Kỹ Thuật NTN cung cấp tất cả các sản phẩm của Spirax Sarco, nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.

https://youtu.be/4tsM9uO_1tU