Product Categories

NAKANISHI, có trụ sở chính và nhà máy tại Kanuma, Tochigi, Nhật Bản, đang sản xuất 3 lĩnh vực kinh doanh là các sản phẩm: nha khoa, công nghiệp và y tế bằng cách áp dụng công nghệ động cơ quay tốc độ cao
Sản phẩm NAKANISHI   dành cho doanh nghiệp công nghiệp xử lý các thiết bị quay tốc độ cực cao cho các ngành công nghiệp nói chung. NAKANISHI cung cấp trục động cơ nhỏ làm sản phẩm chính. Không thể thiếu các lĩnh vực gia công chính xác như các bộ phận phần tử máy của cơ sở sản xuất.

NAKANISHI sản xuất các sản phẩm chất lượng cao với 85% tỷ lệ sản xuất nội bộ và chất lượng sản xuất tại Nhật Bản.